Tiếng Việt
French

Gương mặt sinh viên khoa Pháp 2019

Dưới đây là chia sẻ trải nghiệm của các bạn sinh viên Khoa Pháp

 

1. Hoàng Thanh Tâm – k49 lớp 15F1CLC, đầu vào tiếng Anh

http://ulis.vnu.edu.vn/tu-ulis-buoc-ra-the-gioi/

 2. Nguyễn Thùy Linh – 16F1.NN.CLC – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ

http://ulis.vnu.edu.vn/be-ulis-er-mot-mua-he-di-chau-au-hai-lan-tai-sao-khong/?fbclid=IwAR1zL5Dl_Iy5C4Hi20mRSwhYbkDwIM3UuC7OMCAAEWukeRIaJ-W8tkfVxtc

http://ulis.vnu.edu.vn/gap-go-quan-quan-slam-tho-viet-nam-2019-nguyen-thuy-linh/

3. Nguyễn Ngọc Thanh Phương – 16F1.NN.CLC

http://ulis.vnu.edu.vn/trai-nghiem-tu-du-lich-phap-mien-phi-cua-mot-sinh-vien-ulis/?fbclid=IwAR3ndP6bzPMCMmPOHs3J_OlD_S8ZLq-tiMvbV5pR1q0YE_mY0OToITxtDbc

4. Nguyễn Trà My – K48 lớp 14F3SP

http://ulis.vnu.edu.vn/khoa-nnvh-phap-noi-kham-pha-va-truong-thanh-cua-toi/?fbclid=IwAR3LSUSWZTWfL2Ns_zUFgMyEgKGJUcK43LYrcqY48vyfvGQajBTOtaILc6o

5. Nguyễn Minh Ngân – K49 – QHF.15SP

http://dfr.ulis.vnu.edu.vn/minh-ngan-quan-quan-cuoc-thi-slam-tho-2017/

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...