Tiếng Việt
French

TỌA ĐÀM “NGÔN NGỮ HÌNH ẢNH” VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ VIDEO GIỚI THIỆU VÙNG, MIỀN, THÀNH PHỐ NỔI TIẾNG TRONG SẢN XUẤT RƯỢU VANG VÀ PHÔ MAI TRONG KHỐI PHÁP NGỮ

Ngày 6/12/2022, Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp – ĐHNN – ĐHQGHN đã tổ chức buổi tọa đàm “Langage visuel – Faisons des vidéos avec nos téléphones intelligents” (Ngôn […]

Read more
1 2 3