Tiếng Việt
French

Tọa đàm “Hướng dẫn sinh viên QH2020 Khoa NN và VH Pháp xác định đổi tượng nghiên cứu và xác định phương pháp thu thập dư liệu khi tiến hành làm KLTN; Cùng sinh viên QH2020 thực hành phân tích và góp ý một số đề cương KLTN”

Chiều ngày 16/10/2023, tại Phòng Hội thảo C3, Cộng đồng chuyên môn “Ngôn ngữ học ứng dụng, Đa ngôn ngữ, Đa văn hóa” đã tổ chức buổi Tọa đàm “Hướng […]

Read more