Tiếng Việt
French

Giải thưởng NCKH sinh viên cấp trường 2018 – 2019

STT

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

GV hướng dẫn

GIẢI NHẤT

1

Nguyễn Minh Hoàng Phương

16F1

Học tiếng Pháp qua các bài hát trong các tiết thực hành tiếng (trường hợp sinh viên khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp)

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Phương Anh

16F4

GIẢI NHÌ

2

Lê Thị Diệu Thi

16F1

Tác động của các cuộc thi tổ chức trong khoa Pháp đến việc học tiếng Pháp của sinh viên

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Minh Trang

16F1

GIẢI BA

3

Nguyễn Thụy Trà My

17F1

Khó khăn và lợi ích của việc thực hiện bài tập lớn đối với sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp

Bùi Ngọc Lan

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 17F1

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

4

Lương Minh Ngọc

16F1

Triển vọng nghề nghiệp của sinh viên khoa Pháp

Nguyễn Cảnh Linh

Nguyễn Ngọc Thanh Phương

16F1

5

Tạ Giáng Hương

15F1

Nghiên cứu đối chiếu uyển ngữ diễn tả về cái chết trong tiếng Pháp và tiếng Việt

Bùi Thị Bích Thủy

6

Trần Thanh Nga

17F6

Những khó khăn của sinh viên năm thứ hai khoa Pháp trong việc tự học nghe hiểu tiếng Pháp

Nguyễn Thùy Linh

7

Nguyễn Thùy Linh

16F1

Hình ảnh gà trống của văn hóa Pháp trong các thành ngữ tiếng Pháp chứa từ “gà trống”

Đặng Thị Thanh Thúy

Nguyễn Thị Thủy Tiên

16F1

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail