Tiếng Việt
French

Mỗi tuần một sản phẩm học tập: Môn tiếng Pháp du lịch

Dưới đây là 2 sản phẩm môn “Tiếng Pháp du lịch”:

Video giới thiệu làng nghề Bát Tràng, Hà Nội

Dao Thuc village des marionnettes sur l’eau

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...