Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ NGÀY 04/04/2022 ĐẾN NGÀY 10/04/2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 41 NĂM HỌC 2021 – 2022

TỪ NGÀY 04/04/2022 ĐẾN NGÀY 10/04/2022

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

04/04/2022

       
      –           
       
      –           
THỨ BA

05/04/2022

10:00-11:30 Phòng họp C3 PHT. Hà Lê Kim Anh làm việc với Khoa về triển khai CTĐT mới và công tác đào tạo, học sinh sinh viên. –          BCN Khoa

–          Tổ trưởng các tổ bộ môn

–          Văn phòng khoa

      –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

06/04/2022

15:30-16:30 Phòng họp C3 Đại hội chi đoàn giáo viên –          Đại diện Chi  ủy khoa

–          Toàn thể đoàn viên chi đoàn giáo viên

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

07/04/2022

8:00-17:15 Hòa Lạc Hội nghị KHCN và ĐMST năm 2022 –          Cô Đàm Minh Thủy
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

08/04/2022

      –           
      –           
      –           
THỨ BẢY

09/04/2022

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

10/04/2022

      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail