Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 11/01/2021 ĐẾN NGÀY 17/01/2021

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 29 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 11/01/2021 ĐẾN NGÀY 17/01/2021

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

11/01/2021

       
       
      –           
       
THỨ BA

12/01/2021

       
      –           
      –           
         
THỨ TƯ

13/01/2021

       
      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

14/01/2021

8:00 HT Sunwah Hội nghị sơ kết đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2020. –          Thầy Đinh Hồng Vân
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

15/01/2021

8:00 HT

Nguyễn Văn Đạo

 

Hội nghị tổng kết năm 2020 của ĐHQGHN. –          Thầy Đinh Hồng Vân
      –           
      –           
THỨ BẢY

16/01/2021

       
      –           
CHỦ NHẬT

17/01/2021

      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail