Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 10/08/2020 ĐẾN NGÀY 16/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 07 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 10/08/2020 ĐẾN NGÀY 16/08/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

10/08/2020

    –         
    –         
    –         
    –         
THỨ BA

11/08/2020

  –         
    –         
    –         
THỨ TƯ

12/08/2020

8:00-10:00 HT tầng 1 Sunwah Họp giao ban tháng 8.2020 –        Thầy Đinh Hồng Vân
    –         
 14:00 Phòng họp Hội đồng bảo vệ đề cương môn học ( Môn ” Nhập môn khoa học du lịch; Diễn thuyết trước công chúng”) – Các Thầy/ Cô trong hội đồng

-Các gv quan tâm 

    –         
THỨ NĂM

13/08/2020

   8:00–11:00 P 410, A1 Họp tổ soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ –        Thầy Đinh Hồng Vân

 

 14:00 Phòng họp  Hội đồng bảo vệ đề cương môn học ( Môn ” Phương pháp nghiên cứu khoa học; Đọc hiểu nâng cao”  Các Thầy/ Cô trong hội đồng

-Các gv quan tâm 

 

    –         
    –         
THỨ SÁU

14/08/2020

    –         
    –         
    –         
THỨ BẢY

15/08/2020

    –         
    –         
CHỦ NHẬT

16/08/2020

    –         
    –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail