Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2022 – 2023 TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN NGÀY 31/07/2022

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 04 NĂM HỌC 2022 – 2023

TỪ NGÀY 25/07/2022 ĐẾN NGÀY 31/07/2022

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

25/07/2022

      –         
10:30 – 11:30 Zoom meeting

ID: 6797668808

Mk: khoaphap

Họp chi bộ –        Toàn thể đảng viên
      –         
      –         
THỨ BA

26/07/2022

      –         
09:00 Phòng họp C4 Họp với Chủ tịch hội thanh niên sinh viên VN tại Pháp, Trưởng ban nội vụ Liên hiệp hội Thanh niên sinh viên VN tại Châu Âu –        BCN Khoa
      –         
      –         
THỨ TƯ

27/07/2022

      –         
      –         
      –         
      –         
      –         
THỨ NĂM

28/07/2022

15:30 – 17:00 P 410, A1 Họp triển khai Chương trình Ngày hội việc làm năm 2022 –        Cô Đàm Minh Thủy
      –         
      –         
      –         
THỨ SÁU

29/07/2022

8:00 – 9:00 Phòng họp C3 Nghiệm thu đề cương môn học

Học phần: Tiếng Pháp 1A

–        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Lưu Kim Anh

–        Cô Bùi Ngọc Lan

–        Cô Hoàng Thị Bích

–        Cô Đường Thu Minh

–        CB quan tâm

9:15 – 10:15 Phòng họp C3 Nghiệm thu đề cương môn học

Học phần: Tiếng Pháp 1B

–        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Lưu Kim Anh

–        Cô Bùi Ngọc Lan

–        Cô Nguyễn Hồng Hải

–        Thầy Nguyễn Việt Quang

–        CB quan tâm

10:30 – 11:30 Phòng họp C3 Nghiệm thu đề cương môn học

Học phần: Tranh biện về các vấn đề xã hội

–        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Lưu Kim Anh

–        Thầy Nguyễn Việt Quang

–        Cô Hoàng Thị Bích

–        Cô Đường Thu Minh

–        CB quan tâm

14:00 – 15:00 Phòng họp C3 Nghiệm thu đề cương môn học

Học phần: Tiếng Pháp giao tiếp tổng hợp

–        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Đỗ Bích Thủy

–        Cô Bùi Ngọc Lan

–        Cô Hoàng Thị Bích

–        Thầy Nguyễn Việt Quang

–        CB quan tâm

15:15 – 16:15 Phòng họp C3 Nghiệm thu đề cương môn học

Học phần: Các loại hình văn bản tiếng Pháp

–        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Đỗ Bích Thủy

–        Cô Nguyễn Hồng Hải

–        Cô Hoàng Thị Bích

–        Thầy Nguyễn Việt Quang

–        CB quan tâm

THỨ BẢY

30/07/2022

      –         
      –         
CHỦ NHẬT

31/07/2022

      –         
      –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail