Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 38 (từ 29/04/2019 đến 05/05/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 38  NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 29/04/2019 ĐẾN NGÀY 05/05/2019

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

29/04/2019

      –           
    Nghỉ lễ –           
      –           
      –           
THỨ BA

30/04/2019

    Nghỉ lễ –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

01/05/2019

    Nghỉ lễ –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

02/05/2019

  Cả ngày, tại ĐH KHXH&XV, ĐHQGHN Hội thảo quốc tế kỷ niệm 65 năm chiến dịch Điện Biên Phủ. –          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa

      –           
      –           
THỨ SÁU

03/05/2019

  Cả ngày, tại ĐH KHXH&XV, ĐHQGHN Hội thảo quốc tế kỷ niệm 65 năm chiến dịch Điện Biên Phủ. –          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa

14:00 – 17:00  P.901, ĐHQGHN Hội nghị chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp và công nghệ giảng dạy theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và tư duy khởi nghiệp”.

 

–          Cô Đặng T. Thanh Thúy
THỨ BẢY

04/05/2019

8:30 – 10:30 P.410, A1 Họp rà soát công tác xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa QH.2015.F1 và công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020.  –          Cô Đặng T. Thanh Thúy

–          Cô Phạm Trường Xuân

      –           
CHỦ NHẬT

05/05/2019

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail