Tiếng Việt
French

Quy chế về thực tập, thực hành và phát triển kỹ năng bổ trợ

Buổi phổ biến “Quy chế về thực tập, thực hành và phát triển kỹ năng bổ trợ” đã diễn ra  14/01/2019. Cô Đặng Thị Thanh Thúy và cô Nguyễn Anh Tú đã hướng dẫn, phổ biến những điểm cần chú ý trong quy chế thực tập cho sinh viên QHF2017 và các giảng viên năm 2 dưới hình thức hỏi đáp. Nhiều câu hỏi thú vị đã được các bạn sinh viên đưa ra và được trả lời đầy đủ.

Dưới đây là chi tiết “Quy chế về thực tập, thực hành và phát triển kỹ năng bổ trợ” .
https://goo.gl/g7ggeD

IMG_20190114_112112 IMG_20190114_112128

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...