Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần từ 27/02 đến 05/3/2017

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

         TUẦN TỪ 27/02/2017 ĐẾN 05/3/2017

NHẮC VIỆC:

  • Theo thông báo của Phòng TCCB, sắp tới, Trường yêu cầu tất cả các GV hợp đồng đều phải có Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm khi ký tiếp hợp đồng. Vì vậy các bạn GV trẻ cần nghiên cứu kỹ công văn, tham gia lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ SP mà thầy Trưởng Khoa đã chuyển vào ngày 22/2/2017.
  • Hiện đã là hạn cuối góp ý Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Hiện tại VP Khoa chưa nhận được bất cứ góp ý nào. Vậy đề nghị các tổ BM xác nhận lại với VP Khoa xem tổ mình nhất trí hay có góp ý gì về bản Dự thảo hay không.

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI 13h30- 16h30 Bệnh viện ĐH Y Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

(Các buổi chiều từ ngày 27/02- 01/03/2017, dự kiến thêm chiều ngày thứ Năm 02/03/2017 dự phòng;)

Lịch khám theo Thông báo đã gửi tới các đơn vị
27/02/2017
       
THỨ BA 13h30- 16h30 Bệnh viện ĐH Y Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

(Các buổi chiều từ ngày 27/02- 01/03/2017, dự kiến thêm chiều ngày thứ Năm 02/03/2017 dự phòng;)

Lịch khám theo Thông báo đã gửi tới các đơn vị
28/02/2017
       
       
THỨ TƯ

01/3/2017

13h30- 16h30 Bệnh viện ĐH Y Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

(Các buổi chiều từ ngày 27/02- 01/03/2017, dự kiến thêm chiều ngày thứ Năm 02/03/2017 dự phòng;)

Lịch khám theo Thông báo đã gửi tới các đơn vị
       
       
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
02/3/2017
       
13h30- 16h30 Bệnh viện ĐH Y Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

(Các buổi chiều từ ngày 27/02- 01/03/2017, dự kiến thêm chiều ngày thứ Năm 02/03/2017 dự phòng;)

Lịch khám theo Thông báo đã gửi tới các đơn vị
THỨ SÁU        
03/3/2017
       
THỨ BẢY 7h00 Sân nhà A1 Xe khởi hành đi tham quan tại Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3. CB Khoa theo đăng ký
04/3/2017
CHỦ NHẬT

05/3/2017

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...