Tiếng Việt
French

KHOA PHÁP TÔI YÊU

Khoa Pháp tôi yêu

Bốn phương tụ họp về đây

Giao lưu, ca hát tràn đầy niềm vui

Ôn nghèo, nhớ khổ bùi ngùi

Sớm khuya đèn sách nên người hôm nay

Dòng đời xuôi ngược đổi thay

Tình thầy, nghĩa bạn vẫn đầy như xưa

Miệt mài những chuyên đò đưa

Thương người nào quản nắng mưa giữa dòng

Năm nhăm năm ấy nhớ mong

Về đây khoa Pháp tình đong ngọt ngào

Vượt qua bão tố sóng trào

Nối vòng tay lớn, tự hào đi lên!

Sáng tác : PSG.TS. Trần Đình Bình 

Ngày18/3/2017

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...