Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 15/06/2020 ĐẾN NGÀY 21/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 51 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 15/06/2020 ĐẾN NGÀY 21/06/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

15/06/2020

    –         
8:30 – 10:00 Phòng họp Họp chuẩn bị chương trình Tư vấn trực tuyến tuyển sinh  khoa Pháp năm 2020 –        Chi ủy Khoa

–        BCN Khoa

–        VPKhoa

–        Cô Nguyễn Anh Tú

    –         
    –         
THỨ BA

16/06/2020

10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 1). Báo cáo viên: Vũ Hải Hà (Trưởng Khoa SPTA), Nguyễn Phú Chiến (HT Trường THCSNN). –        Chi ủy Khoa

–        BCN Khoa

–        Chủ tịch công đoàn

–        Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

    –         
    –         
THỨ TƯ

17/06/2020

8:30-11:30 Phòng họp Bồi dưỡng chuyên môn

Nội dung: Phương pháp soạn bài đọc hiểu trinh độ B2 ( Buổi 1)

BCV: TS Đỗ Thị Bích Thủy

–        Giảng viên trẻ

–        Cán bộ quan tâm

14:00 Phòng họp Họp bình xét thi đua năm học 2019-2020 –        Chi ủy Khoa

–        BCN Khoa

–        BCH CĐ Khoa

–        Bí thư chi đoàn giáo viên

–        Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

–         

    –         
    –         
THỨ NĂM

18/06/2020

8:30-11:30 Phòng họp                             Bồi dưỡng chuyên môn

Nội dung: Phương pháp soạn bài đọc hiểu trinh độ B2 ( Buổi 2)

                           BCV: TS Đỗ Thị Bích Thủy

–        Giảng viên trẻ

–        Cán bộ quan tâm

10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

 “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 2).

Báo cáo viên: Lê Hoài Ân (Trưởng Khoa NN&VH Đức), Hoa Ngọc Sơn (Trưởng Khoa ĐT&BDNN).

–        Chi ủy Khoa

–        BCN Khoa

–        Chủ tịch công đoàn

–        Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

14:00 – 15:30  P.410, A1 “Họp hội đồng xét tốt nghiệp khóa QH2016.F1”. –        Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–        Cô Phạm Trường Xuân

    –         
THỨ SÁU

19/06/2020

    –         
    –         
    –         
THỨ BẢY

20/06/2020

 14:00 HT Vũ Đình Liên Chung kết cuộc thi HDV trẻ Pháp ngữ ” Aimer pour guider” Toàn thể cán bộ Khoa 
    –         
CHỦ NHẬT

21/06/2020

20:00 – 21:30 Zoom meeting Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2020 Khoa Pháp và Khoa Đức –        Toàn thể cán bộ Khoa
    –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...