Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2018 – 2019 TỪ NGÀY 14/01/2019 ĐẾN NGÀY 20/01/2019

Từ ngày 06/01/2019 đến hết ngày 20/01/2019 Thầy Đinh Hồng Vân đi công tác, cô Đặng Thị Thanh Thúy được ủy quyền giải quyết các công việc của Khoa trong thời gian này.

 

NGÀY

GIỜ

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

14/01/2019

 

 

–           

10:30

HT Vũ Đình Liên

Phổ biến quy chế 1955 về thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHNN –ĐHQGHN cho sv QH2017; Hướng dẫn lựa chọn định hướng chuyên ngành cho sinh viên QH2017

–          Giáo viên có giờ dạy sáng thứ 2 các lớp QH2017

 

 

–           

THỨ BA

15/01/2019

8:45 – 9:45

HT Vũ Đình Liên

Phổ biến quy chế 1955 về thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHNN –ĐHQGHN cho sv QH2016

–          Giáo viên có giờ dạy sáng thứ 3 các lớp QH2016

 

 

–           

THỨ TƯ

16/01/2019

10:30

HT Vũ Đình Liên

Phổ biến quy chế 1955 về thực hành, thực tập và phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên ĐHNN –ĐHQGHN cho sv QH2018

–          Giáo viên có giờ dạy sáng thứ 4 các lớp QH2018

 

 

–           

 

 

–           

 

 

–           

 

 

–           

THỨ NĂM

17/01/2019

 

 

–           

 

 

–           

THỨ SÁU

18/01/2019

 

 

–           

 

 

–           

THỨ BẢY

19/01/2019

 

 

–           

CHỦ NHẬT

20/01/2019

 

 

–           

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...