Tiếng Việt
French

Lịch công tác tuần 22 (từ 25/11/2019 đến 01/12/2019)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

TUẦN 22 TỪ 25/11/2019 ĐẾN 01/12/2019)

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI 10h45 Phòng Họp BCN Họp giao ban BCN – VP Khoa – BCN Khoa

– VP Khoa

25/11/2019
11h30 Phòng Họp Khoa HỌP CHI BỘ Toàn thể Đảng viên
THỨ BA        
26/11/2019
       
THỨ TƯ        
27/11/2019
       
       
THỨ NĂM  Cả ngày  Tấng 6 nhà A1 In sao đề thi HK1 năm học 2019-2020  Tổ BM theo đăng ký
28/11/2019
13h30 HT Vũ Đình Liên Tập huấn Trưởng điểm, Thư ký kỳ thi ĐGNL tiếng Nhật CB theo quyết định
THỨ SÁU Cả ngày

 

 

8h30

Tầng 6 nhà A1

 

 

HT Vũ Đình Liên

 

In sao đề thi HK1 năm học 2019-2020

 

 

Tập huấn GVCN các lớp CTĐT CLC theo thông tư 23 năm học 2019-2020

Tổ BM theo đăng ký

 

 

 

-Ban chỉ đạo CTĐT CLC cấp Khoa

-GVCN các lớp QH2019.CLC

-Giáo vụ Khoa

29/11/2019
THỨ BẢY        
30/11/2019
CHỦ NHẬT 7h00 Các Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật

(Thư ký có mặt lúc 6h15’)

CB theo quyết định
01/12/2019

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...