Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 17/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 17/11/2019

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

11/11/2019

10:45 Phòng họp C4 Giao ban Ban chủ nhiệm –          BCN Khoa

–          VP Khoa

    –           
    –           
    –           
THỨ BA

12/11/2019

    –           
    –           
    –           
THỨ TƯ

13/11/2019

13:30 HT Vũ Đình Liên Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh Trường ĐHNN-ĐHQGHN lần thứ 20 nhiệm kỳ 2019-2020

–          Cô Đàm Minh Thủy

–          Cô Đặng Thị Thanh Thúy

14:00 Phòng Hội thảo Tổ Tiếng Pháp 2 họp chuyên môn thảo luận về định dạng đề thi –          Giáo viên giảng dạy tổ TP2

–          GV quan tâm

    –           
    –           
THỨ NĂM

14/11/2019

13:30 Phòng Hội thảo Bồi dưỡng chuyên môn

BCV: Régine Hausermann

–          Giáo viên trẻ

–          Cán bộ quan tâm

    –           
    –           
    –           
THỨ SÁU

15/11/2019

    –           
    –           
    –           
THỨ BẢY

16/11/2019

13:00 Khoa Pháp “Ngày hội việc làm cho sinh

viên Khoa NN&VH Nhật Bản”.

–          Đại diện lãnh đạo Khoa
    –           
CHỦ NHẬT

17/11/2019

8:00-11:00 HT Nguyễn Văn Đạo Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng và tập huấn cán bộ Đoàn-Hội năm học 2019-2020. –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Văn phòng Khoa

9:30 HT Vũ Đình Liên Gặp mặt cựu sinh viên khóa 22 Khoa NN&VH Pháp. –          Ban chủ nhiệm Khoa

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...