Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN NGÀY 03/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 18 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 28/10/2019 ĐẾN NGÀY 03/11/2019

Từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2019, Trưởng khoa đi dự tập huấn Công tác Chi hội giáo viên tiếng Pháp tại Thành Phố Hồ Chí Minh, mọi công việc của Ban chủ nhiệm Khoa do Phó trưởng khoa Đặng Thị Thanh Thúy giải quyết

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

28/10/2019

8:45 Phòng họp C4 BCN khoa tiếp Hanna El Khadir, đại diện Erasmus Ri, Université Savoie Mont Blanc –          Ban chủ nhiệm Khoa
    –           
    –           
    –           
THỨ BA

29/10/2019

 

 

    –           
    –           
THỨ TƯ

30/10/2019

 13:30   Phòng Hội thảo  Lecture expressive pour les professeurs

BCV: Régine Hausermann

 –          Giáo viên trẻ–          Cán bộ quan tâm

 

    –           
    –           
THỨ NĂM

31/10/2019

13:30 Phòng Hội thảo Bồi dưỡng chuyên môn

BCV: BCV: Régine Hausermann

–          Giáo viên trẻ

–          Cán bộ quan tâm

    –           
    –           
    –           
THỨ SÁU

01/10/2019

    –           
    –           
THỨ BẢY

02/10/2019

    –           
    –           
CHỦ NHẬT

03/10/2019

    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...