Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 21/10/2019 ĐẾN NGÀY 27/10/2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 17 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 21/10/2019 ĐẾN NGÀY 27/10/2019

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

21/10/2019

10:45-11:30 Phòng họp C4 Giao ban BCN –          Ban chủ nhiệm Khoa
    –           
    –           
    –           
THỨ BA

22/10/2019

13:30 Phòng họp Lecture expressive pour les professeurs

BCV: Régine Hausermann

–          Giáo viên trẻ

–          Cán bộ quan tâm

 15:45 HT Vũ Đình Liên Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM Khoa NN & VH Pháp –   Cô Đàm Minh Thủy

-Cô Bùi Mai Ly       

    –           
THỨ TƯ

23/10/2019

    –           
8:00

 

HT Vũ Đình Liên Hội nghị công tác học sinh,sinh viên năm học 2019-2020 –          BCN Khoa

–          VP Khoa

–          Giáo viên chủ nhiệm các lớp CLC QH2019

14:00 Phòng họp Bồi dưỡng chuyên môn “Pédagogie de projet”

BCV: PGS.TS. Trần Đình Bình

–          Giáo viên trẻ

–          Cán bộ quan tâm

    –           
THỨ NĂM

24/10/2019

13:30 Phòng họp Bồi dưỡng chuyên môn

BCV: Régine Hausermann

–          Giáo viên trẻ

–          Cán bộ quan tâm

13:30 Tầng 7, C1T, ĐHQGHN TĐ: Đổi mới giảng dạy sử dụng Game mô phỏng –          Cô Trịnh Bích Thủy

–          Cô Nguyễn Hương Liên

–          Cô Lê Thị Bảo Nhung

–          Cô Hoàng Minh Thúy

    –           
    –           
THỨ SÁU

25/10/2019

    –           
    –           
THỨ BẢY

26/10/2019

    –           
    –           
CHỦ NHẬT

27/10/2019

    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...