Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 27/09/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 13 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 21/09/2020 ĐẾN NGÀY 27/09/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

21/09/2020

10:00 Phòng họp C4 Giao ban BCN + VP –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Văn phòng khoa

    –           
    –           
    –           
THỨ BA

22/09/2020

10:30 – 12:00 Teams Meeting “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 5).

Nội dung:

– Can đảm để hạnh phúc (BCV: Trần Thị Thu Hiền-Trung tâm Khảo thí)

– Chuyển đổi số thời Covid-19 (BCV: Nguyễn Phú Chiến – Trường THCS Ngoại ngữ)

 

–          Chi ủy Khoa

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch CĐ

–          Trưởng, phó các tổ bộ môn

–          GV quan tâm

    –           
    –           
THỨ TƯ

23/09/2020

13:30 Phòng họp Họp chi bộ –          Toàn thể đảng viên
 15:00 Phòng họp Họp GVCN năm 1,2 – BCN Khoa

-VPKhoa

GVCN QH2019, QH2020 

    –           
    –           
THỨ NĂM

24/09/2020

10:30 – 12:00 Teams Meeting “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS đợt 3 (Webinar 6).

 Nội dung:

– Chuyển đổi số doanh nghiệp – những bài học thành công và những việc cần làm (BCV: Nguyễn Thị Lan Hường

– Phòng Hành chính Tổng hợp) – Chuyển đổi số ở Ulis (BCV: Trịnh Hải Tuấn- Trung tâm CNTT – TT&HL).

–          Chi ủy Khoa

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch CĐ

–          Trưởng, phó các tổ bộ môn

GV quan tâm

    –           
    –           
    –           
THỨ SÁU

25/09/2020

    –           
    –           
    –           
THỨ BẢY

26/09/2020

    –           
    –           
CHỦ NHẬT

27/09/2020

    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...