Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 16/09/2019 ĐẾN NGÀY 22/09/2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 12 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 16/09/2019 ĐẾN NGÀY 22/09/2019

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

1609/2019

10:45 Phòng họp C4 Giao ban BCN –          BCN Khoa

–          VP Khoa

18:00 HT Nguyễn Văn Đạo Chương trình Chào Tân Sinh

viên & Chào Ngoại ngữ 2019

–          Đại diện BCN Khoa
      –           
      –           
THỨ BA

17/09/2019

      –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

18/09/2019

      –           
      –           
14:00 Phòng họp Tổ TP2 sinh hoạt chuyên môn bàn về Ma trận bài thi hết học phần –          BCN Khoa

–          PGS. TS Trần Đình Bình

–          TS. Nguyễn Việt Quang

–          GV giảng dạy tổ TP2

–          GV quan tâm

THỨ NĂM

19/09/2019

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

20/09/2019

      –           
      –           
THỨ BẢY

21/09/2019

6:45 Phòng Hội đồng tầng 5, A2 Kì thi ĐGNL Tiếng Anh VSTEP 3-5 –          CBCT theo quyết định của Hiệu trưởng
      –           
CHỦ NHẬT

22/09/2019

      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...