Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 17/08/2020 ĐẾN NGÀY 23/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 08 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 17/08/2020 ĐẾN NGÀY 23/08/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

17/08/2020

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ BA

18/08/2020

      –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

19/08/2020

   14:00 Phòng họp Họp hội đồng nghiệm thu cấp khoa đề cương học phần “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”

Tác giả: Trần Đình Bình

–          Hội đồng theo QĐ số 1336/QĐ-ĐHNN ngày 14/08/2020

–          GV quan tâm

–           

15:00 Phòng họp Họp hội đồng nghiệm thu cấp khoa đề cương học phần “Nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng”

Tác giả: Lưu Thị Kim Anh

–          Hội đồng theo QĐ số 1335/QĐ-ĐHNN ngày 14/08/2020

–          GV quan tâm

–           

      –           
      –           
THỨ NĂM

20/08/2020

       
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

21/08/2020

      –           
      –           
      –           
THỨ BẢY

22/08/2020

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

23/08/2020

      –           
      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...