Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 03/08/2020 ĐẾN NGÀY 09/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 06 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 03/08/2020 ĐẾN NGÀY 09/08/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

03/08/2020

    –         
    –         
    –         
    –         
THỨ BA

04/08/2020

8:00 – 12:30

 

Zoom Meeting

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2019-2020.

Meeting ID: 913 3275 4089

Link: https://zoom.us/j/91332754089

Đồng phục áo tím ULIS

–        Toàn thể cán bộ Khoa
    –         
    –         
THỨ TƯ

05/08/2020

7:45 – 9:30 HT Vũ Đình Liên Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra kì thi TN THPT năm 2020. –        CB tham gia tại các cụm thi Hai Bà Trưng, Long Biên, Gia Lâm, Hà Đông
9:45 – 12:00 HT Vũ Đình Liên Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra kì thi TN THPT năm 2020. –        CB tham gia tại các cụm thi Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và CB dự bị
    –         
    –         
THỨ NĂM

06/08/2020

9:00–11:30 Zoom Meeting Hội thảo “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. –        Thầy Đinh Hồng Vân

–        Cô Hoàng Minh Thúy

    –         
    –         
    –         
THỨ SÁU

07/08/2020

    –         
    –         
    –         
THỨ BẢY

08/08/2020

    –         
    –         
CHỦ NHẬT

09/08/2020

    –         
    –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...