Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 27/07/2020 ĐẾN NGÀY 02/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 05 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 27/07/2020 ĐẾN NGÀY 02/08/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

27/07/2020

      –         
      –         
      –         
      –         
THỨ BA

28/07/2020

       
      –         
      –         
THỨ TƯ

29/07/2020

9;30-11:30 P410,A1 Họp góp ý hoàn thiện đề án Đổi mới hoạt động NCKH sinh viên –        Thầy Đinh Hồng Vân
      –         
      –         
      –         
THỨ NĂM

30/07/2020

7:00 (cả ngày) TT GDQPAN, Hòa Lạc Ngày hội kết nối và hội thao “Thanh niên khỏe” cho sinh viên QH2019 đang học ANQP-DGTC tại Hòa Lạc –        Đại diện lãnh đạo Khoa

–        GVCN các lớp CLC TT23

      –         
      –         
      –         
THỨ SÁU

31/07/2020

      –         
      –         
      –         
THỨ BẢY

01/08/2020

      –         
      –         
CHỦ NHẬT

02/08/2020

      –         
      –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...