Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 20/07/2020 ĐẾN NGÀY 26/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 04 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 20/07/2020 ĐẾN NGÀY 26/07/2020

Từ ngày 20/07 đến ngày 22/07/2020 Khoa tổ chức đi nghỉ hè 

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

20/07/2020

    –         
    –         
    –         
    –         
THỨ BA

21/07/2020

       
    –         
    –         
THỨ TƯ

22/07/2020

    –         
    –         
    –         
    –         
THỨ NĂM

23/07/2020

14:00-15:30 HT Vũ Đình Liên Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm Phó hiệu trưởng Trường ĐHNN, ĐHQGHN –        Chi ủy Khoa

–        Ban chủ nhiệm Khoa

–        Chủ tịch công đoàn Khoa

–        Thầy/Cô là Phó giáo sư

–        Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộn môn

    –         
    –         
    –         
THỨ SÁU

24/07/2020

    –         
    –         
    –         
THỨ BẢY

25/07/2020

    –         
    –         
CHỦ NHẬT

26/07/2020

    –         
    –         

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...