Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 06/07/2020 ĐẾN NGÀY 12/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 02 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 06/07/2020 ĐẾN NGÀY 12/07/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

06/07/2020

9:00 Teams Meeting Họp giao ban BCN + VP –          BCN Khoa

–          VPKhoa

      –           
14:30-15:30 P410, A1 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng –          Thầy Đinh Hồng Vân
      –           
THỨ BA

07/07/2020

       
      –           
10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 7). Báo cáo viên: Vũ Thị Thanh Nhã (K.TA), Phạm Minh Tiến (K.NN&VH Trung Quốc) –          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

THỨ TƯ

08/07/2020

      –           
8:00 – 9:30 P410, A1 Họp giao ban tháng 7/2020 –          Thầy Đinh Hồng Vân
9:45 – 11:45 P410, A1 Họp góp ý Kế hoạch ứng dụng CNTT trong quản trị đại học và đào tạo tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN giai đoạn 2020-2025. –          Thầy Đinh Hồng Vân
13:00 Phòng hội thảo Hội nghị CCVC, người lao động năm 2020 –          Toàn thể cán bộ Khoa
THỨ NĂM

09/07/2020

      –           
10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 8). Báo cáo viên: Đào Thị Nga My (K.NN&VH Nhật Bản), Nguyễn Thị Thắng (BM.TL-GDH).  

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

      –           
      –           
THỨ SÁU

10/07/2020

8:30 Phòng họp Họp xây dựng giáo trình giảng dạy các môn Du lịch, hợp tác đào tạo và giảng dạy của doanh nghiệp –          Đại diện BCN Khoa

–          GV tổ TPCN

–          GV tham gia biên soạn đề cương các môn học về Du lịch

–          GV quan tâm

      –           
      –           
THỨ BẢY

11/07/2020

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

12/07/2020

      –           
      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...