Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 29/06/2020 ĐẾN NGÀY 05/07/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 01 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 29/06/2020 ĐẾN NGÀY 05/07/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

29/06/2020

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ BA

30/06/2020

      –           
8:00 – 10:30 HT Vũ Đình Liên “Lễ tổng kết năm học 2019-2020 của Trường THCS Ngoại ngữ”. –          Thầy Đinh Hồng Vân
10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 5). Báo cáo viên: Ngô Thị Minh Thu (K.NN&VH Nga), Nguyễn Thị Vân Chi (BM. NN&VH CNĐNA). –          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

THỨ TƯ

01/07/2020

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

02/07/2020

      –           
10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 6). Báo cáo viên:, Huỳnh Anh Tuấn (K.SĐH), Lê Thị Khuyên (BM.NN&VH Ả rập).  

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

      –           
      –           
THỨ SÁU

03/07/2020

      –           
      –           
      –           
THỨ BẢY

04/07/2020

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

05/07/2020

      –           
      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...