Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 40(từ 14/5/2018 đến 20/5/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 40 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 14/5/2018 ĐẾN NGÀY 20/5/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

14/5/2018

10h30 Phòng họp C4 Họp giao ban Chi Ủy và Ban chủ nhiệm Khoa –          Chi Ủy Khoa

–          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Văn phòng Khoa

       
THỨ BA

15/5/2018

8h00-11h00 Phòng Hội Thảo Thảo luận phương pháp giảng dạy các học phần thực hành tiếng.

Chủ tọa: Thầy Đinh Hồng Vân

–          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Giáo viên các bộ môn thực hành tiếng

–          Giáo viên quan tâm

16h30 Phòng họp C4 Họp bàn về công tác hợp tác phát triển –          Đại diện phòng HTPT

–          Ban Chủ nhiệm Khoa

THỨ TƯ

16/5/2018

      –           
    14h00 Phòng họp C4 Tổ dịch họp chuyên môn.

 Nội dung: xây dựng đề cương các môn học, đề xuất những hoạt động trong công tác dạy-học và KTĐG

–          Giáo viên tổ dịch
       
THỨ NĂM

17/5/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
       
      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

18/5/2018

 8h30 (8h00 ghi danh) HT Vũ Đình Liên Bồi dưỡng chuyên đề “Ứng xử sư phạm” –          Toàn thể giảng viên dưới 40 tuổi có giờ dạy vào buổi chiều và các cán bộ quan tâm.
14h00 (13h30 ghi danh) HT Vũ Đình Liên Bồi dưỡng chuyên đề “Ứng xử sư phạm” –          Toàn thể giảng viên dưới 40 tuổi có giờ dạy vào buổi sáng và các cán bộ quan tâm.
        –           
THỨ BẢY

19/5/2018

       
CHỦ NHẬT

20/5/2018

       

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...