Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP TUẦN TỪ 19/06/2017 ĐẾN 25/06/2017

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

         TUẦN TỪ 19/06/2017 ĐẾN 25/06/2017

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI        
19/06/2017
THỨ BA 14h30-16h30 HT Vũ Đình Liên Tập huấn, phổ biến nhiệm vụ coi thi và trao đổi các thông tin liên quan tới kì thi THPTQG 2017. Cán bộ Khoa tham gia kì thi THPT Quốc gia 2017
20/06/2017
THỨ TƯ

21/06/2017

       
       
       
       
THỨ NĂM

22/06/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
THỨ SÁU        
23/06/2017
THỨ BẢY

24/06/2017

       
       
CHỦ NHẬT

25/06/2017

       
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...