Tiếng Việt
French

CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA PHÁP TRƯỜNG ĐHNN – ĐHQGHN

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, trong những năm qua Chi đoàn luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của ngành và đã đạt được nhiều thành tích.

            Về công tác chuyên môn nghiệp vụ Chi đoàn thường xuyên phát động và duy trì các phong trào thi đua trong Đoàn viên giáo viên như: Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và tham gia các buổi học cùng với chuyên gia… Đây là những hoạt động thiết thực, ảnh hưởng tích cực đến kết quả dạy học trong khoa.

Công tác giúp đỡ Chi đoàn sinh viên và Câu lạc bộ tiếng Pháp luôn được các đoàn viên đề cao. Với sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, ban chấp hành Chi đoàn thường xuyên bàn bạc, trao đổi với ban chấp hành chi đoàn sinh viên, qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động đội phù hợp, hiệu quả.

Luôn duy trì và phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, Chi đoàn giáo viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt nhiều thành tích cao trong việc thực hiện nhiệm vụ.

 

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA PHÁP

 

Stt Họ và tên Năm sinh Ghi chú
1 BÙI THỊ THU HƯƠNG 1991 BÍ THƯ
2 LÊ HẢI YẾN 1991 ỦY VIÊN BCH
3 NGUYỄN THU HÀ 91 1991 ỦY VIÊN BCH
4 NGUYỄN THÙY LINH 1990  
5 NGUYỄN ANH TÚ 1990  
6 NGUYỄN HẢI LY 1990  
7 ĐẶNG THÙY DƯƠNG 1993  
8 NGUYỄN THỊ TÚ LINH 1991  
9 ÂU HÀ MY 1994  

 

FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...