Tiếng Việt
French

KHÔNG KHÍ CHUẨN BỊ LỄ KHAI GIẢNG 2018-2019

Những ngày giữa tháng 8, Hà Nội đang chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 4 Bebinca, Khoa Pháp
chúng ta cũng đang đón một cơn bão đổ bộ mang tên K52 – thế hệ sinh viên thứ 52 của Khoa
Pháp – trường Đại học Ngoại Ngữ. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, lễ khai giảng chào mừng các
Tân sinh viên đến với ngôi nhà khoa Pháp sẽ được diễn ra. Mọi công đoạn chuẩn bị đang được
gấp rút hoàn thành.

Read more
1 2
Loading...