Tiếng Việt
French

Tin tức Chi đoàn giáo viên

Nhiệm vụ Chi đoàn năm 2015-2016:

Bảng phân công và hoàn thành nhiệm vụ

1920148_10203097930792245_9082392814111534575_n

Dự định 2 tuần tới Chi đoàn Giáo viên Khoa Pháp sẽ tổ chức buổi kiện toàn cho năm học 2016-2017

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...