Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 22/06/2020 ĐẾN NGÀY 28/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 52 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 22/06/2020 ĐẾN NGÀY 28/06/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

22/06/2020

    –           
    –           
    –           
    –           
THỨ BA

23/06/2020

10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

“Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 3). Báo cáo viên: Đinh Hồng Vân (Trưởng Khoa NN &VH Pháp), Nguyễn Thị Minh Tâm (K.NN&VH CNNTA) –          Chi ủy Khoa

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

16:30 – 17:30 P.410, A1 Thử hệ thống Zoom/camera, màn hình LED và âm thanh phòng 410 A1 kết nối với đầu cầu Tp.HCM, chuẩn bị cho hội thảo Biên phiên dịch –          Thầy Đinh Hồng Vân
    –           
THỨ TƯ

24/06/2020

 8:30 Phòng họp Phân tích bài thi môn TP 2A, 2B Toàn thể cán bộ giảng dạy tổ TP1 
    –           
    –           
    –           
THỨ NĂM

25/06/2020

    –           
10:30 – 12:00 Teams

Meeting

 

 “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” (Webinar 4).

Báo cáo viên: Trần Thị Hường (K.NN&VH Hàn Quốc), Chử Thị Bích (BM.NN&VH Việt Nam)

–          Chi ủy Khoa

–          BCN Khoa

–          Chủ tịch công đoàn

–          Tổ trưởng và tổ phó các tổ bộ môn

    –           
    –           
THỨ SÁU

26/06/2020

    –           
    –           
    –           
THỨ BẢY

27/06/2020

    –           
    –           
CHỦ NHẬT

28/06/2020

    –           
    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...