Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 08/06/2020 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 50 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 08/06/2020 ĐẾN NGÀY 14/06/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

08/06/2020

      –           
8:30 – 11:00 Phòng họp C4 Giao ban BCN + VP –          BCN Khoa

–          VPK

      –           
      –           
THỨ BA

09/06/2020

10:30 Phòng họp C4 Tổ Tiếng Pháp chuyên ngành họp tổng kết năm học và trao đổi về việc biên soạn đề cương các môn học mới –          Gv Tổ TPCN

–          GV tham gia giảng dạy và xây dựng đề cương các môn học Tổ Tiếng Pháp chuyên ngành

      –           
      –           
THỨ TƯ

10/06/2020

8:00-10:00 HT Tầng 2, sunwah Hội nghi giao ban công tác Quý II/2020. –          Thầy Đinh Hồng Vân
10:15 -11:45 HT Tầng 2, sunwah Tập huấn xây dựng Lịch công tác năm, tháng,

tuần.

–          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Hoàng Minh Thúy

      –           
      –           
THỨ NĂM

11/06/2020

10:00-10:30 Phòng họp Khoa Tổng kết công tác tổ chức hướng dẫn, bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp cho sinh viên QH2016 –          Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–          Thầy/ Cô là chủ tịch và thư ký các hội đồng bảo vệ KLTN cho sinh viên QH2016

      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

12/06/2020

      –           
      –           
      –           
THỨ BẢY

13/06/2020

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

14/06/2020

      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...