Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2019 – 2020 TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 23 NĂM HỌC 2019 – 2020

TỪ NGÀY 02/12/2019 ĐẾN NGÀY 08/12/2019

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

02/12/2019

8:00 – 11:30

 

HT

Vũ Đình Liên

Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm phát

triển các môn học mới trong chương trình đào tạo”.

–          BCN Khoa

–          Tổ trưởng, tổ phó các tổ bộ môn

–          GV quan tâm

18:00 – 21:30 HT

Vũ Đình Liên

Hội thi “Tài năng sư phạm” của

sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

–          Đại diện Khoa
      –           
      –           
THỨ BA

03/12/2019

      –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

04/12/2019

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

05/12/2019

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

06/12/2019

      –           
      –           
      –           
THỨ BẢY

07/12/2019

9:00 – 9:20 P.201, A1 Tiếp Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp

ngữ (OIF).

–          BCN Khoa
9:25 – 11:00 HT Vũ Đình Liên Lễ khởi

động chương trình “Vườn ươm sứ giả môi trường Pháp ngữ”.

–          Toàn thể cán bộ Khoa
CHỦ NHẬT

08/12/2019

      –           
      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...