Tiếng Việt
French

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2020 – 2021 TỪ NGÀY 24/08/2020 ĐẾN NGÀY 30/08/2020

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 09 NĂM HỌC 2020 – 2021

TỪ NGÀY 24/08/2020 ĐẾN NGÀY 30/08/2020

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

24/08/2020

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ BA

25/08/2020

      –           
      –           
      –           
THỨ TƯ

26/08/2020

   14:00 Phòng họp Họp hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 –          Hội đồng theo QĐ của Hiệu trưởng

 

      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

27/08/2020

       
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

28/08/2020

14:00-15:30 Teams meeting Tập huấn công tác Văn thư Lưu trữ tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN. –          BCN Khoa

–          VP Khoa

      –           
      –           
THỨ BẢY

29/08/2020

      –           
      –           
CHỦ NHẬT

30/08/2020

      –           
      –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...