Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần từ 21/8 đến 27/8/17

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

         TUẦN TỪ 21/08/2017 ĐẾN 27/08/2017

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI        
21/08/2017
14h00- 18h30 P.401, 406, 410, 509, A1 Tổ chức thi thăng hạng Giảng viên chính và Chuyên viên chính của ĐHQGHN. Hội đồng thi và các cán bộ theo QĐ của Giám đốc ĐHQGHN.
THỨ BA 14h00-15h30 phòng 301, A1 Họp Hội đồng thi tuyển sinh Chất lượng cao QH.2017. Cô Đặng Thị Thanh Thúy
22/08/2017
THỨ TƯ

23/08/2017

10h00-11h30 HT Vũ Đình Liên, CTKP Trường ĐHNN tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy ĐHNN khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025; chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2020-2025. – Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ;

– Ban chủ nhiệm Khoa;

– Trưởng và Phó bộ môn;

– Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo trực thuộc Khoa.

       
THỨ NĂM

24/08/2017

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
8h00 (cả ngày) Hòa Lạc ĐHQGHN tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018. Cô Đặng Thị Thanh Thúy
       
THỨ SÁU 13h30 HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thầy Nguyễn Việt Quang
25/08/2017
THỨ BẢY

26/08/2017

       
       
CHỦ NHẬT

27/08/2017

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...