Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần từ 20/03 đến 26/03/2017

LỊCH CÔNG TÁC KHOA NN & VH PHÁP

         TUẦN TỪ 20/03/2017 ĐẾN 26/3/2017

Nhắc việc: Trưởng khoa Đinh Hồng Vân đi công tác nước ngoài từ ngày 22/3 đến 31/3/2017. Mọi công việc của Khoa sẽ do Phó trưởng khoa Đặng Thị Thanh Thúy điều hành theo Quy chế hoạt động của trường ĐHNN-ĐHQGHN.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI 10h00 – 10h30

 

P301, A1

 

Làm việc với Trường Đại học Québec à Montréal (UQAM), Canada.

 

BCN Khoa
20/03/2017
10h45- 12h00 HT

Vũ Đình Liên

Trường Đại học Québec à Montréal (UQAM), Canada trao đổi với sinh viên Khoa Pháp.

 

BCN Khoa

Toàn thể sinh viên Khoa

THỨ BA        
21/03/2017
       
       
THỨ TƯ

22/3/2017

       
       
       
THỨ NĂM 8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
23/3/2017
       
       
THỨ SÁU 10h30 P.Hội Thảo Họp tổng kết đoàn thực tập sư phạm –       BCN Khoa

–       Thầy Trần Đình Bình

–       Toàn thể giáo viên hướng dẫn thực tập

–       Toàn thể giáo sinh thực tập

 

24/3/2017
       
THỨ BẢY        
25/3/2017
CHỦ NHẬT

26/3/2017

       
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...