Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 45(từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 45 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 18/6/2018 ĐẾN NGÀY 24/6/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

18/6/2018

      –           
      –           
      –           
THỨ BA

19/6/2018

      –           
      –           
THỨ TƯ

20/6/2018

8h00 Phòng họp C4 Tổ Dịch họp –          Cán bộ tổ Dịch

–          Cán bộ quan tâm

 

      –           
      –           
      –           
THỨ NĂM

21/6/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
14h00-15h00 410, A1 Họp rà soát công tác mua sắm tài sản năm 2018. –          Cô Nguyễn Thanh Hoa
THỨ SÁU

22/6/2018

9h00-10h00 HT Vũ Đình Liên Gặp mặt 07 đoàn cán bộ tham gia tổ chức thi THPTQG 2018

 

–          cán bộ thuộc 07 đoàn theo công văn số 468/ĐHNN- ĐT ngày 25/05/2018 của Hiệu trưởng về việc cử CB tham gia làm nhiệm vụ tổ chức thi THPTQG 2018. 

 

       
THỨ BẢY

23/6/2018

       
CHỦ NHẬT

24/6/2018

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...