Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 43(từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 43 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 04/6/2018 ĐẾN NGÀY 10/6/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

04/6/2018

      –           
      –           
      –           
THỨ BA

05/6/2018

      –           
      –           
THỨ TƯ

06/6/2018

8h00 Phòng họp Tổ Dịch  họp chuyên môn +  bình xét thi đua tổ năm học 2017 – 2018 –          Giáo viên tổ Dịch

–          Giáo viên quan tâm

8h00 P. 102, C3 Tổ Tiếng Pháp 1 họp chuyên môn

 

–          Giáo viên tổ Tiếng Pháp 1

–          Giáo viên quan tâm

8h00-10h00 Phòng họp C4 Tổ Ngôn Ngữ họp chuyên môn + họp bình xét thi đua tổ NN & VP năm học 2017 – 2018 –          Giáo viên tổ Ngôn Ngữ + Văn phòng

–          Giáo viên quan tâm

8h00 P.103, C3 Tổ Tiếng Pháp 2 họp chuyên môn + bình xét thi đua

 

–          Giáo viên tổ Tiếng Pháp 2

–          Giáo viên quan tâm

THỨ NĂM

07/6/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
      –           
THỨ SÁU

08/6/2018

       
       
THỨ BẢY

09/6/2018

       
CHỦ NHẬT

10/6/2018

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...