Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 38(từ 30/4/2018 đến 06/5/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 38 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 30/4/2018 ĐẾN NGÀY 06/5/2018

Nhắc việc: 4.5.2018 ( thứ 6) hạn nộp điểm thành phần các môn học.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

30/4/2018

    Nghỉ ngày giải phóng miền Nam 30/4.

 

–           
       
THỨ BA

01/5/2018

    Nghỉ ngày Quốc tế lao động1/5.

 

–           
      –           
THỨ TƯ

02/5/2018

      –           
      –           
       
THỨ NĂM

03/5/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
8h00 -10h15 HT tầng 2, Sunwah Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNN lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa

–          Cô Đặng Thị Thanh Thúy

 

      –           
      –           
      –           
      –           
THỨ SÁU

04/5/2018

      –           
      –           
        –           
THỨ BẢY

05/5/2018

       
CHỦ NHẬT

06/5/2018

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...