Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 37(từ 23/4/2018 đến 29/4/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 37 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 23/4/2018 ĐẾN NGÀY 29/4/2018

Em gửi lại link đăng kí thông tin vào Chi hội Giáo Viên Tiếng Pháp Hà Nội

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Fs_dBfWH015zVmMIg-XN-wlx0oXaSYi9qW2FzgNf4Y/edit#gid=1784457590

Kính mời Thầy, Cô tiếp tục đăng kí thông tin

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

23/4/2018

8h00 P.509, A1 Khai giảng lớp ‘Nghiệp vụ sư phạm’ dành cho giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ. (Khóa học từ ngày 23/4-11/5/2018)

 

–          Cô Bùi Mai Ly
     
THỨ BA

24/4/2018

10h00-12h00 HT Vũ Đình Liên Tổng kết công tác thực tập khóa QH2014 và triển khai thực tập khóa QH2015 –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Trợ lý sinh viên

–          Trưởng đoàn thực tập Sư phạm, Ngôn ngữ

    –           
THỨ TƯ

25/4/2018

  NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG –           
    –           
     
THỨ NĂM

26/4/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
8h00-12h00 HT tần 2, Sunwah Hội nghị Hợp tác phát triển năm 2018 “Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hướng tới hội nhập và tự chủ đại học”.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa

 

10h45 HT Vũ Đình Liên Tổng kết NCKH sinh viên năm học 2017-2018 –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Giảng viên có sv làm NCKH năm học 2016-2017, 2017-2018

–          Giảng viên có giờ dạy sáng thứ 5

 

14h00-15h00 P410, A1 Họp tổng kết Ngày hội sinh viên Sáng tạo – Nghiên cứu – Khởi nghiệp (FIRE 3) năm 2018.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
15h00-16h00 P410, A1 Họp tổng kết Hội thảo Quốc gia năm 2018.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
16h00-17h00 P410, A1 Họp tổng kết Ngày hội việc làm 2018.

 

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa
THỨ SÁU

27/4/2018

    –           
    –           
      –           
THỨ BẢY

28/4/2018

     
CHỦ NHẬT

29/4/2018

     
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...