Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 36(từ 16/4/2018 đến 22/4/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 36 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 16/4/2018 ĐẾN NGÀY 22/4/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

16/4/2018

       
       
THỨ BA

17/4/2018

      –           
      –           
THỨ TƯ

18/4/2018

      –           
      –           
14h00- 16h00 Phòng họp Họp cán bộ cốt cán Khoa bàn về công tác đào tạo và Nghiên cứu khoa học –          Chi ủy Khoa

–          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Chủ tịch công đoàn Khoa

–          Bí thư chi đoàn giáo viên

–          Tổ trưởng, tổ phó các tổ bộ môn

–          Thầy, Cô là Phó giáo sư, tiến sĩ

THỨ NĂM

19/4/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
10h00-12h00 Phòng họp C4 Ban giám hiệu, các phòng ban chức năng liên quan làm việc với Ban Chủ nhiệm Khoa NN&VH Pháp về công tác quản lí đào tạo và phục vụ đào tạo, học sinh sinh viên, khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng và khảo thí năm học 2017-2018.

 

–          Ban chủ nhiệm Khoa
THỨ SÁU

20/4/2018

9h00 – 10h00 (chiều 14h00-15h00) tại phòng 509, A1 P509, A1 Giới thiệu Dự án xây dựng website môn học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Giảng viên đã đăng ký tham gia

      –           
        –           
THỨ BẢY

21/4/2018

6h45 (cả ngày) Nhà C1, Khoa Pháp Tổ chức thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2018 (Ngày 21/4 và 22/4/2018).

 

–          Thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

 

 

CHỦ NHẬT

22/4/2018

7h00 (cả ngày) tại A2,Trường PTCNN, B2 Tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 Trường THPTCNN (thi thử đợt 3).

 

–          Hội đồng thi theo quyết định của Hiệu trưởng.

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...