Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 35(từ 09/4/2018 đến 15/4/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 35 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 09/4/2018 ĐẾN NGÀY 15/4/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

09/4/2018

     
     
THỨ BA

10/4/2018

7h30

(cả ngày)

HT Nguyễn Văn Đạo Khai mạc Hội thảo Quốc gia năm 2018 “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” –          Toàn thể cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong toàn Trường
15h00-16h30 P 201,A1 Tiếp Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam –          Thầy Đinh Hồng Vân

–          Cô Nguyễn Thanh Hoa (phiên dịch)

THỨ TƯ

11/4/2018

    –           
    –           
14h00 Phòng 103,C3 Tổ Tiếng Pháp 2 họp rà soát, điều chỉnh đề cương học phần và chuẩn bị công tác ra đề thi học kì 2 –          Giảng viên tổ Tiếng Pháp 2

–          Giảng viên quan tâm

THỨ NĂM

12/4/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
     
THỨ SÁU

13/4/2018

8h00 P 202, A1 Đối chiếu học phí hệ Đại học chính quy học kì I năm học 2017-2018

 

–          Văn phòng Khoa
    –           
      –           
THỨ BẢY

14/4/2018

     
CHỦ NHẬT

15/4/2018

     
Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...