Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 27 (từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 27  NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 11/02/2019 ĐẾN NGÀY 17/02/2019

Từ ngày 11.02.2019 đến ngày 28.02.2019 Phó trưởng khoa Nguyễn Thanh Hoa đi công tác nước ngoài.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

11/02/2019

8:00 Phòng họp C4 Họp giao ban BCN +VP –          BCN Khoa

–          VPKhoa

8:30-9:30 Phòng họp Khoa Gặp mặt đoàn Giáo sinh TT sư phạm tại Khoa năm học 2018-2019 –          Cô Đặng Thị Thanh Thúy

–          Thầy Nguyễn Việt Quang

–          Cô Lê Phương Lan

–          Cô Nguyễn Anh Tú

9:15 – 10:00 P410, A1 Hội nghị cán bộ cốt cán đầu xuân Kỷ Hợi 2019 và giao ban công tác tháng 2/2019.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
10:00-11:00 HT Vũ Đình Liên Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 cán bộ khối Phòng, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc, Khoa Sau đại học và Khoa ĐT và BDNN.  –          Đại diện BCN Khoa
THỨ BA

12/02/2019

    –           
    –           
THỨ TƯ

13/02/2019

14:00 Phòng họp Họp chi bộ –          Toàn thể đảng viên
14:30 Phòng Hội Thảo Họp khoa –          Toàn thể cán bộ Khoa
15:00-16:00 Sinh hoạt chuyên môn các tổ bộ môn –          Các tổ bộ môn
THỨ NĂM

14/02/2019

    –           
    –           
THỨ SÁU

15/02/2019

    –           
    –           
THỨ BẢY

16/02/2019

    –           
CHỦ NHẬT

17/02/2019

    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...