Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 26 (từ 05/02/2018 đến 11/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 26 NĂM HỌC 2017 – 2018

TỪ NGÀY 05.02.2018 ĐẾN NGÀY 11.02.2018

Nhắc việc: Hiện nay VP Khoa đã nhận được báo Courrier du Vietnam, kính mời Tổ trưởng các tổ qua VP Khoa nhận báo (1 quyển / Tổ BM).

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

05/02/2018

       
17h00 HT Vũ Đình Liên Đại hội Liên chi Hội sinh viên khoa NN&VH Pháp nhiệm kì 2018-2020 -Cô Đàm Minh Thủy

-Cô Nguyễn Thanh Hoa

THỨ BA

06/02/2018

       
14h30 -17h00 HT tầng 2, Sunwah Lễ Tốt nghiệp lớp thạc sĩ Liên kết Quốc tế Khóa 23 & 24.

 

-Thầy Đinh Hồng Vân

– Thầy/Cô tham gia giảng dạy SĐH

THỨ TƯ

07/02/2018

       
       
       
       
THỨ NĂM

08/02/2018

8h00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
       
THỨ SÁU

09/02/2018

       
       
       
THỨ BẢY

10/02/2018

       
CHỦ NHẬT

11/02/2018

       

 

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...