Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 20(từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 20  NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 24/12/2018 ĐẾN NGÀY 30/12/2018

Từ ngày 31/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019: cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trường ĐHNN-ĐHQGHN nghỉ Tết Dương lịch; đi làm bù vào ngày thứ Bảy, 05/01/2019.

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

24/12/2018

    –           
08:30 Phòng họp C4 Tổ Ngôn ngữ họp –          Đại diện BCN Khoa

–          Toàn thể gv tổ Ngôn ngữ

    –           
THỨ BA

25/12/2018

9:30 – 10:30

 

P.410, A1 Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
 

10:30 – 11:30

 

P.410, A1 Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Hiệu trưởng là Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
THỨ TƯ

26/12/2018

    –           
    –           
THỨ NĂM

27/12/2018

8:00 – 13:00

(6h45 xe xuất phát sân A1)

Nhà khách ĐHQGHN Hòa Lạc Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và tập huấn công tác Đảng.

 

–          Thầy Đinh Hồng Vân
    –           
THỨ SÁU

28/12/2018

 8:00 Phòng họp Hội đồng nghiệm thu giáo trình “Histoire de la littérature francaise” –      Thành viên hội đồng theo quyết định của Hiệu trưởng     
    –           
THỨ BẢY

29/12/2018

    –           
CHỦ NHẬT

30/12/2018

    –           

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...