Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 13 (từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 13 NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

05/11/2018

    –           
11:00 P 410, A1 Lễ trao giải cuộc thi “Nhìn về Yên Bái” và Lễ trao học bổng  của chi hội hữu nghị Việt Pháp vùng Choisy-le-Roi. –          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Nhóm GV phụ trách sự kiện

    –           
THỨ BA

06/11/2018

8:00 – 12:00 P.406, A1 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở CTĐT chất lượng cao thu học phí đảm bảo chất lượng đào tạo các ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Đức, và Ngôn ngữ Pháp.

 

–          Nhóm GV biên soạn chương trình

–          GV trong hội đồng nghiệm thu

    –           
THỨ TƯ

07/11/2018

    –           
    –           
    –           
THỨ NĂM

08/11/2018

8:00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
13:30-16:00 Phòng họp Sinh hoạt chuyên môn với chuyên gia Régine Hausermann (Séminaire généraliste No 5). –          Giáo viên trẻ

–          Giáo viên quan tâm

THỨ SÁU

09/11/2018

    –           
13:30-16:00 Phòng họp Sinh hoạt chuyên môn với chuyên gia Régine Hausermann (Séminaire Sujet CE No 5). –          Giáo viên quan tâm
THỨ BẢY

10/11/2018

    –           
CHỦ NHẬT

11/11/2018

8:00 – 11:00 HT Nguyễn Văn Đạo Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng và tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm học 2018-2019.

 

–          Đại diện BCN Khoa

  • Giáo vụ Khoa

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...