Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 09 (từ 08/10/2018 đến 14/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 09 NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

Từ ngày 08.10 đến 23.10.2018 Phó trưởng Khoa Đặng Thị Thanh Thúy tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức An ninh Quốc phòng.

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

08/10/2018

14:00-15:30 Phòng họp C4 Họp bàn về triển khai các kế hoạch phối hợp giữa Chi bộ và Công đoàn –          Chi ủy Khoa

–          Ban chủ nhiệm Khoa

–          Chủ tịch CĐ Khoa

    –           
    –           
THỨ BA

09/10/2018

    –           
    –           
THỨ TƯ

10/10/2018

  –           
14:00-16:00 Phòng họp Bồi dưỡng chuyên môn

Chủ đề: Khai thác tài liệu nghe hiểu

Diễn giả: PGS.TS. Đinh Hồng Vân

–          Giáo viên trẻ

–          Giáo viên quan tâm

    –           
    –           
THỨ NĂM

11/10/2018

8:00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
13:30-16:00 Phòng họp Sinh hoạt chuyên môn với chuyên gia Régine Hausermann –          Giáo viên trẻ

–          Giáo viên quan tâm

THỨ SÁU

12/10/2018

     
     
THỨ BẢY

13/10/2018

     
CHỦ NHẬT

14/10/2018

     

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...