Tiếng Việt
French

Lịch công tác Khoa tuần 08 (từ 01/10/2018 đến 07/10/2018)

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 08 NĂM HỌC 2018 – 2019

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018

 

NGÀY GIỜ ĐỊA ĐIỂM NỘI DUNG THÀNH PHẦN
THỨ HAI

01/10/2018

      –           
      –           
      –           
THỨ BA

02/10/2018

      –           
      –           
THỨ TƯ

03/10/2018

       
14:00-16:00 Phòng họp Bồi dưỡng chuyên môn

Chủ đề: Khai thác tài liệu đọc hiểu

Diễn giả: PGS.TS. Đinh Hồng Vân

–          Giáo viên trẻ

–          Giáo viên quan tâm

      –           
      –           
THỨ NĂM

04/10/2018

8:00 VP Công đoàn Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.  
      –           
THỨ SÁU

05/10/2018

       
       
THỨ BẢY

06/10/2018

       
CHỦ NHẬT

07/10/2018

       

 

Bài viết liên quan
FacebookTwitterGoogle+Google Gmail
Loading...